1% Til Genoplivning Af Hals Mose

1% FOR THE PLANET

Takket være dig som kunde, kan vi gøre en forskel for den danske natur. Vi donerer 1% af omsætningen til naturen, og det gavner. Vi har købt 5.775 m2 god dansk natur, og se nu bare her.

HALS MOSE

Hals Mose var engang en frodig højmose, men dræning og dyrkning har ødelagt store dele af den gamle mose. Nu skal den forsvundne Hals Mose genoplives, så der igen kan være god dansk vild natur, og den trompeterende trane og den kritisk truede kongeørn igen kan sprede deres vinger ud et nyt vildt levested.

Skovdriften stoppes, landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning ophører. Dræning stoppes og afvandingskanalerne lukkes, så der igen kan komme vand tilbage i mosen.

SUMPBIRKESKOVE BLIVER TIL URØRT SKOV

I Hals Mose findes også en af landets sidste store sumpbirkeskove, den bliver nu til urørt skov, som får lov at vokse vildt og naturligt til gavn for mange arter dyr og svampe.

Det bliver med andre ord til mere skov, mere mose og dermed flere levesteder til fantastiske dyr som f.eks. tranen og grønspætten.

TAK FOR STØTTEN

Alt dette er muligt blandt andet fordi du støtter os, så vi kan støtte den danske natur. I Hals Mose får 5.775 m2 nu lov til at være natur for altid. Tak for støtten.

Læs mere om det nye naturområde lige her: https://naturfonden.dk/doed-mose-genoplives-i-nordjylland/

Og måske vil du frikøbe dine helt egne kvadratmeter af den danske natur. Det kan du gøre lige her: https://webshop.naturfonden.dk/giv-naturbevis/