Fakta

I mode- og tekstilbranchen er der nogle imponerende og triste tal, som vi gerne vil dele her på siden. Tal der ofte er godt gemt og glemt.

Vi vil ikke kritisere andre virksomheder eller prale af vores eget arbejde. Det er simpelthen for at vise, hvor skadelig produktionen af tøj kan være og at ordet "bæredygtig" ofte bruges misvisende efter vores mening.

Vi tror, at løsningen begynder med at forstå, hvor stort problemet er. Når du som forbruger har en bedre forståelse af problemets omfang, håber vi, at du vil begynde at søge efter løsninger på eget initiativ.

Du har faktisk en stemme, der kan gøre en forskel. Som vi har set så mange gange før, sker der ændringer i erhvervslivet og den politiske dagsorden, når vi råber højt nok sammen.

Er du nysgerrig på podcasts, videoer og artikler så har vi samlet en masse godt her på linket..


ELSK | awareness

Mode & Textil industrien er den 2. mest forurenende industri i verden.
Den er ansvarlig for 10% af verdens samlede vandforbrug, 20% af verdens pesticider og 10% af verdens mikroplast. Den er også en betydelig bidragsyder til klimaforandringer.

Kilde: The Environmental Impact of Textile Production" (2017)
_________________________

Modeindustrien står for det næststørste forbrug af vand i verden og er ansvarlig for 8-10 % af de globale CO2-udledninger.
Det er mere CO2 end, hvad al international flyvning og søfart tilsammen står for.

Kilde: UN enviroment programme
_________________________

Én enkelt t-shirt kræver omkring 1.400 liter vand at producere.
Den mængde vand svarer til mere end 10 fyldte badekar.

Kilde: norden.org nordisk samarbejde
_________________________

Der bliver i gennemsnit udledt 15 kg CO2 ved produktionen af 1 kg tekstil.
Særligt tøj af syntetiske fibre som polyester, akryl, nylon, lycra og spandex, som er lavet af kul, råolie og naturgas gennem en kemisk proces, kræver meget energi.

Kilde: forbrugerrådet tænk
_________________________

Det kræver i gennemsnit 3 kg kemikalier at producere 1 kg bomulds-t-shirts.
Det giver betydelige klima- og miljøaftryk – og kan påvirke dem, der producerer og bruger tøjet, da nogle kemikalier er sundhedsskadelige.

Kilde: miljøministeriet
_________________________

Der bliver brugt omkring 2.450 forskellige kemikalier i tekstilproduktionen.
1.150 af disse kemikalier klassificeres som farlige ifølge den svenske kemikalieinspektion.

Kilde: norden.org nordisk samarbejde
_________________________

Den gennemsnitlige person køber i dag 60% mere tøj, end for 15 år siden.
Men beholder det kun halvt så længe...

Kilde: earthday.org
_________________________

Modeindustrien producerer 100 milliarder tøj om året.
87% (40 millioner tons) ender på en losseplads, hvor de ulmer og forurener luften eller på et forbrændingsanlæg.

Kilde: earthday.org

_________________________

Kun 1% af alt kasseret tøj, bliver faktisk genbrugt...
Det er altså vanvittigt!

Kilde: earthday.org

_________________________

Hver dansker køber i gennemsnit 10,9 kg tøj om året.
Hertil kommer 2,3 kg boligtekstiler, hvilket betyder, at den gennemsnitlige dansker køber 13,2 kg nye tekstiler om året.

Kilde: miljøstyrelsens rapport - kortlægning af tekstilflow (2017)
_________________________

Forbruget af tøj og sko forventes at stige globalt med over 60 % frem mod 2030.
Dette sker i takt med, at klodens befolkning og særligt middelklassen vokser.

Kilde: forbrugerrådet tænk
_________________________

Danskernes tøjforbrug er 35 % højere end tøjforbruget hos resten af jordens befolkning.
Det gør os til en af de befolkningsgrupper i verden, der køber allermest tøj.

Kilde: forbrugerrådet tænk
_________________________

Hvert år sender forhandlere og producenter af tøj cirka 677 ton nyt tøj til forbrænding i Danmark.
Det svarer til cirka 2,7 millioner t-shirts.

Kilde: rapport nyt tøj i affald, forbrugerrådet tænk (2020)
_________________________

Tøjspild koster ca. 100 millioner kr. årligt i tabt genbrugs- og genanvendelsesværdi.
For at reducere miljøbelastningen er det afgørende, at vi udnytter tekstilprodukterne fuldt ud ved genbrug og genanvendelse. 

Kilde: miljøstyrelsens rapport - kortlægning af tekstilflow (2017)
_________________________

59% af alle påstande om bæredygtighed fra europæiske modemærker er unøjagtige og vildledende.
Greenwashing opstår, når virksomheder bruger meget mere tid og ressourcer på at markedsføre deres bæredygtighedsplaner end rent faktisk at eksekvere dem.

Kilde: earth.org
_________________________

Det anslås at omkring 20% af al global vandforurening kommer fra farvning af tekstiler.
Siden 2020 bruger modeindustrien mere end 79 billioner liter vand hvert år. Og det stopper ikke ved vandforbruget; skabelsen af tøj producerer også høje niveauer af forurening, hvilket har alvorlige og vidtrækkende konsekvenser.

Kilde: The Ellen MacArthur Foundation: "A New Textiles Economy: Redesigning Fashion's Future" (2017)
_________________________

Et stykke tøj bæres i gennemsnit kun 8 gange, før det kasseres.
85% af det tøj, der indkøbes, ender bagerst i klædeskabet efter blot 7 måneder.

Kilde: information.dk
_________________________

At vaske syntetisk tøj udgør 35% af al mikroplast i havet.
Hvilket gør dem til den største kilde til mikroplastforurening i verdenshavene.

Kilde: earthday.org