CERTIFICERINGER

Guide til junglen af certificeringer i branchen.

Det kan være en jungel at finde rundt i hvad der er godt og skidt….og hvem som rent faktisk overholder hvad de lover.

Certificeringer kan være din sikkerhed for at virksomheder lever op til de ting de siger.

Vi har lavet en oversigt her over nogle af de mest gængse certificeringer du kan rende ind i:


GOTS

Der er visse kriterier som GOTS (Global Organic Textile Standard) stiller for at en virksomhed kan blive GOTS certificeret. Disse kriterier dækker over krav til forskellige områder herunder miljø på alle stadier af fremstillingen, spildevandsbehandling, kvalitet af det færdige produkt og sociale krav baseret på de vigtigste normer fra ILO.

Overordnet er det altafgørende at de økologiske fibre som ELSK anvender i produkterne skal være anerkendte efter internationale standarder.

Miljømæssige kriterier:

 • De økologiske fibre som anvendes til produktet skal holdes adskilt fra regulere fibre. Dette gælder på under alle stadier af fremstillingen.
 • I forhold til forarbejdningen er der også krav blandt andet krav til hvilke farvestoffer der må anvendes. Der må f.eks. ikke anvendes Azofarvestoffer. Alle kemikalier skal evalueres og opfylde grundlæggende krav til toksicitet og nedbrydelighed.
 • Der er forbud mod at anvende visse indholdsstoffer. Dette dækker over: nikkel, krom, tungmetaller, PVC, formaldehyd, aromatiske opløsningsmidler, nanopartikler og GMO samt deres enzymer.
 • Der må ikke anvendes klor baseret blegning.
 • Hvis der er print på et produkt må dette print ikke indeholder phthalater eller PVC.
 • Producenterne som producerer produktet skal have en miljøpolitik som omhandler producentens minimering af spildevand, affald og udledninger.
 • I forhold til emballagen som produktet er pakket ind i må det ikke indeholde PVC.
 • Alle hangtags skal være lavet af genbrugsfibre eller være certificeret med FSC og PEFC.
 • Der er desuden krav i forhold til miljøhensyn ved transporten.
 • De landmænd eller bønder som levere rå materialerne skal være økologisk certificeret.
 • Dem der arbejder med håndteringen af fibrene efter at de er høstet, skal have foretaget en årlig inspektion i henhold til GOTS.

Tekniske kriterier:

 • Der er visse tekniske kvalitetsparametre som skal være opfyldt f.eks. ægthed på gnid, sved, lys, vask og krymp.

Sociale kriterier:

 • Producenten skal have defineret en socialpolitik på området for at sikre at de sociale kriterier opfyldes.
 • Arbejdsforholdene er sikre og hygiejniske.
 • Medarbejderne har ret til kollektive forhandlinger.
 • Der må ikke benyttes børnearbejde.
 • Der skal være fastsat en mindsteløn.
 • Kun lovlig beskæftigelse.
 • Arbejdstiden må ikke være af overdreven karakter.
 • På arbejdspladsen må der ikke udøves forskelsbehandling.
 • Umenneskelig behandling eller tvang må ikke finde sted på arbejdspladsen.

Kriterier i forhold til mærkningen:

 • I forhold til mærkning, så er det kun tekstiler som er fremstillet og certificeret i henhold til bestemmelserne der kan bære GOTS certificeringsetiketten.
 • Hvis et produkt skal være GOTS certificeret skal produktet indeholde minimum 95% certificerede økologiske fibre. Ved visse produkter er kravet på 70% da det ikke altid er muligt at lave et produkt med 95% certificerede økologiske fibre. Dette kan f.eks. være strømper.

R-W-S - Responsible Wool Standard

RWS (Responsible Wool Standard) er en certificering som bruges til uld-produkter. Det kan være svært at gennemskue hvor ulden på det enkelte produkt kommer fra. Når et produkt er RWS-certificeret, er det din garanti for at fårene er blevet behandlet ordentlig og at både farmen og den jord der bruges drives ansvarligt.

BCI

BCI (Better Cotton Initiative) er en non-profit organisation som gennem nogle definerede standarder opfordre til en mere bæredygtig måde at indkøbe bomuld. Ser du BCI-logoet på et produkt, betyder det at bomulden som er brugt, kommer fra et engageret BCI-medlem, der betaler til programmet, og som fremskaffer mindst 5% af deres bomuld som bedre bomuld, med en plan om at indkøbe mindst 50% af deres bomuld som bedre bomuld inden for fem år. Det er et stor skridt rettet mod at blive økologisk, hvilket især er en stor hjælp for landmænd som ikke har råd til skifte til økologi med det samme, da det investeringsmæssigt kræver meget.

Bluesign

Bluesign er en fælles certificering, der gives til tekstilfabrikanter, der fremstiller på en måde, der er sikker for både mennesker og miljø. De tager hensyn til alt fra vandaffald til farvetoksicitet til arbejdstager- og forbrugersikkerhed og mere.


C2C

Cradle to Cradle Certified fokuserer på produkters cirkularitet. der ses på produkterne gennem fem kategorier: materialer, sundhed, genudnyttelse af materiale, vedvarende energi og kulstofstyring, forvaltning af vand og social retfærdighed. Produkterne opnår et præstationsniveau (Basic, bronze, sølv, guld eller platin) i hver kategori. Det overordnede produktmærke afhænger af den kategori som har det laveste niveau. (for eksempel hvis et produkt på niveauet platin i kategorien forvaltning af vand, men kun er på sølvniveau i kategorien social retfærdighed, vil det overordnet niveau af produktet være sølv.

FSC

FSC er en global non-profit organisation som sikre at virksomheder der anvender tømmer fra et FSC certificerede skovbrug som lever op til deres standard gennem hele værdikæden. FSC har 3 forskellige mærker. FSC 100% (fuldstændigt fra FSC-certificeret velforvaltet skov), FSC genanvendt (alt kommer fra genanvendt materiale) og FSC Mix (produktet er fra FSC-certificeret skov, genanvendt materiale eller kontrolleret træ).

ROC

Regenerative Organic Standard er stadig en ret ny certificering, der er pilotforsøg, regenerativ økologisk certificering går ud over økologisk til at være en holistisk landbrugscertificering, der omfatter græsningsbaseret dyrevelfærd, retfærdighed for landmænd og arbejdstagere og robuste krav til jordforvaltning.


Fairtrade

Fairtrade International samarbejder med små landmænd, producenter og forhandlere over hele kloden, der lever op til strenge standarder. Selvom specifikationerne i disse standarder varierer efter branche, inkluderer de faktorer som fair lønninger, sikre arbejdsvilkår og gennemsigtighed i forsyningskæden, alt sammen revideret af FLOCERT.

OCS

OCS (Organic Content Standard) blev oprindeligt udviklet til bomuld, men senere udvidet til andre typer tekstiler. OCS leverer en streng kæde af forvaringssystem fra den økologiske råmateriale til dit færdige produkt. OCS-certificeringen blev skrevet af Textile Exchange (oprindeligt benævnt Organic Exchange), en international, medlemsstøttet, non-profit organisation.

B-Corp

B-Corp-certificering er den eneste certificering, der måler en virksomheds hele sociale og miljømæssige påvirkning, fra forsyningskæde og materialer til medarbejdernes vilkår og mere. Hvert firma får en B Impact-score, der angiver, hvor meget plads der er til forbedring. B Corps langsigtede mål er ikke kun at certificere virksomheder, men at indlede en ny økonomi, hvor virksomheder er lovligt forpligtet til at afbalancere formål og fortjeneste.


1% for the planet

1% For The Planet er et netværk, der inkluderer virksomheder af alle former og størrelse fra mange forskellige brancher. Fælles er at man er forpligtet til at give tilbage 1% af sit bruttosalg til miljøbeskyttelse. 1% For the Planet giver rådgivning og hjælper parret organisationer med pålidelige nonprofitorganisationer og certificerer alle donationer årligt for at sikre de bliver overholdt.

Higg Index

Higg Index

Higg Index er udviklet af Sustainable Apparel Coalition (SAC) og er en pakke med værktøjer, der gør det muligt for mærker, detailhandlere og faciliteter i alle størrelser - på alle trin i deres bæredygtighedsrejse - til nøjagtigt at måle og score et virksomheds eller produkts bæredygtighedspræstationer. Higg-indekset leverer et holistisk overblik, der giver virksomhederne mulighed for at foretage meningsfulde forbedringer, der beskytter fabriksarbejderes, lokalsamfundets og miljøets trivsel. SAC arbejder i øjeblikket med at udvikle valideringsprogrammer for at øge gennemsigtighed og ansvarlighed.